Weekday Masses in Athens

7.30am

Cathedral of St Denis (Athens)

6.00pm

-TuWThF

Aghiou Ioannou (St John the Baptist, Athens)

-Tu---Sep-Jun

Christou Vasileos (Christ the King, Athens)

6.30pm

Cathedral of St Denis (Athens)

7.00pm

Ieros Naos Christou Sotiros (Sacred Heart, Athens)